EN    HR    DE    IT

Kontaktirajte nas +385 (0)52_ 535 840  .  adoral@adoral.hr

Opći uvjeti

1. Opće odredbe
Tvrtka Adoral d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Tt-05/761-2 s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040209598, Obala M. Tita 2a, 52221 Rabac (u daljnjem tekstu Adoral) osigurava gostu uslugu smještaja prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.adoral.hr, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, te izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodni događaji: potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države: mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

2. Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno na recepciji Adorala. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Adoral. Adoral stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se direktno prilikom dolaska. Napomena za plaćanje karticom - kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju Privredne banke Zagreb na dan terećenja kartice ili u EUR. Također, diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije smatra se da gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.

3. Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 4,50 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za uslugu smještaja. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe.

4. Cijena usluge
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (u opisu smještaja ili Cjeniku naznačeno izrijekom „po dogovoru“ ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu ali i doplatu) pa ih stoga gost plaća sa iznosom rezervacije ili na licu mjesta kako je navedeno u našoj ponudi. Dodatne i posebne usluge se trebaju zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja.

Cijene usluge objavljene su u EUR. Adoral zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Adoral jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Adoral se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da Adoral ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na dokumentima (voucheru), Adoral ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.

5. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Adoral u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.adoral.hr ili katalogu i drugim tiskanim materijalima Adorala.

6. Obveze Adorala
Dužnost Adorala je briga o provedbi usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Adoral će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.).

7. Obveze gosta
Gost je obvezan:

  • posjedovati valjane putne isprave
  • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima
  • prilikom dolaska na odredište, predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

8. Pravo gosta na promjene i otkaz
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 15 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
  • za otkaz rezervacije do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije od 14 do 9 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije od 8 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije 1 dan prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Adoral zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

9. Prtljaga
Adoral ne odgovara za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se Adoralu i nadležnoj policijskoj postaji.

10. Pravo Adorala na promjene i otkaz
Adoral zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, Adoral zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Adoral zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

11. Zaštita osobnih podataka
Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Adoral se obvezuje da neće osobne podatke gosta iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci gosta čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Gost daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

12. Napomena
Gost potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

13. Popusti
U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

14. Nadležnost suda
Gost i Adoral nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Labinu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

daaa

Trebate li pomoć?
Odaberite vašu ​​omiljenu opciju:

Trebate li pomoć?
Imate pitanja u vezi dostupnosti soba ili želite rezervirati? Ostavite svoje podatke da Vas možemo kontaktirati i odgovoriti na Vaša pitanja.

Povratak na opcije